در حال بارگذاری ...

اطلاعیه ویژه اعضای هیات علمی رسمی و مدعو

به اطلاع کلیة اعضای هیات علمی رسمی و مدعو می رساند جهت صدور ابلاغ آموزشی، پرداخت حق التدریس، فرایند تدوین اطلاعات استادان، فارغ التحصیلی دانشجویان و سایر امور مرتبط با آموزش تا آخر وقت روز شنبه مورخ 95/11/16 فرصت هست تا اطلاعات خود را در صفحة اول سامانه گلستان تکمیل نمایید. همچنین جهت ثبت و قفل نمرات نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 فقط تا پایان روز 95/11/19 فرصت باقی است.


نظرات کاربران