در حال بارگذاری ...

اعلام زمان فارغ التحصیلی ورودی های 91

برنامه زمان بندی انجام امور فارغ التحصیلی ورودی های 91، پردیس بحرالعلوم شهرکرد

شنبه: 95/11/23 از ساعت 8 الی 15 رشته ادبیات فارسی

یکشنبه: 95/11/24 رشته جغرافیا

دوشنبه: 95/11/25 رشته فیزیک

سه شنبه: 95/11/26 رشته ادبیات عرب

چهارشنبه: 95/11/27 رشته الهیات

تذکرات:

1- دانشجویان باید در روز تسویه حساب نواقص و کمبود مدارک پرونده خود را همراه داشته باشند.

2- دانشجویانی که درس معرفی به استاد دارند و درس را امتحان داده اند می توانند مطابق با برنامه فوق جهت فارغ التحصیلی در پردیس حاضر شوند.

3- دانشجویانی که معوقات مالی دارند حتما باید در همان روز تسویه حساب مالی کنند.

4- دانشجویان باید در روز تسویه حساب با کتابخانه و خوابگاه و ... تسویه حساب کنند.


نظرات کاربران