در حال بارگذاری ...

تحویل کارت دانشجویی در هنگام فراغت از تحصیل

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 91 پردیس بحرالعلوم می رساند که در هنگام فراغت از تحصیل حتماً باید کارت دانشجویی را همراه داشته باشند و آن را به کارشناس امور دانشجویی تحویل دهند و گرنه تسویه حساب آنها مقدور نخواهد بود.


نظرات کاربران