در حال بارگذاری ...

زمان و مکان جلسه هم اندیشی استادان با کارشناسان آموزش پردیس

جلسه هم اندیشی استادان موظف و مدعو پردیس بحرالعلوم در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 با حضور معاون آموزشی و کارشناسان حوزة آموزش پردیس

روز سه شنبه مورخ 95/11/10 از ساعت 15 الی 17

در محل سالن اجتماعات پردیس

موضوع: بررسی راه هکارهای ارتقاء کیفیت آموزش و اجرای منشور


نظرات کاربران