در حال بارگذاری ...

اعزام اردوی راهیان نور

صبح امروز مورخ 95/12/16 چهل نفر از دانشجویان پردیس بحرالعلوم شهرکرد و مرکز آموزش عالی شهید رجایی فرخشهر جهت بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، در قالب اردوی راهیان نور به آن مناطق اعزام شدند. این اردو به همت بسیج دانشجویی دانشگاه و با حمایت دانشگاه فرهنگیان جهت حفظ و تداوم ارزشهای دوران دفاع مقدس برگزار گردید.


نظرات کاربران