در حال بارگذاری ...

مهلت تکمیل اطلاعات در سامانه کارنامه سلامت

به اطلاع کلیه دانشجومعلمان عزیز پردیس می رساند با توجه به رفع مشکل سامانه کارنامه سلامت، زمان تکمیل اطلاعات مرحله اول سامانه کارنامه سلامت (بخش روانشناسی و خوداظهاری) از مورخ 95/12/9 الی 95/12/25 است. ضروری است دانشجومعلمان عزیز، همراه با عکس اسکن شده خود (با حجم کمتر از سیصد کیلو بایت) وارد سامانه دانشگاه فرهنگیان، بخش ستاد، معاون دانشجویی، سامانه کارنامه سلامت شوند و نسبت به تکمیل اطلاعات شخصی و ضروری خود اقدام نمایند.


نظرات کاربران