در حال بارگذاری ...
 • روستای سرآقا سید (کوهرنگ)

  روستای سرآقا سید (کوهرنگ)

  ساحل زاینده رود (سامان)

  ساحل زاینده رود (سامان)

  آبشار تونل کوهرنگ

  آبشار تونل کوهرنگ

  روستای سرآقا سید (کوهرنگ)

  ساحل زاینده رود (سامان)

  آبشار تونل کوهرنگ

 • دیدار دکتر مهر محمدی با خانواده شهید حیدر رییسی (مرداد1393-شهرکیان)

  دیدار دکتر مهر محمدی با خانواده شهید حیدر رییسی (مرداد1393-شهرکیان)

  بازدید دکتر مهر محمدی از پردیس بحرالعلوم شهرکرد(مرداد1393)

  بازدید دکتر مهر محمدی از پردیس بحرالعلوم شهرکرد(مرداد1393)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با نماینده ولی فقیه در استان (مرداد1393- شهرکرد)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با نماینده ولی فقیه در استان (مرداد1393- شهرکرد)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با استاندار چهارمحال و بختیاری (مرداد1393- شهرکرد)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با استاندار چهارمحال و بختیاری (مرداد1393- شهرکرد)

  دیدار دکتر مهر محمدی با خانواده شهید حیدر رییسی (مرداد1393-شهرکیان)

  بازدید دکتر مهر محمدی از پردیس بحرالعلوم شهرکرد(مرداد1393)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با نماینده ولی فقیه در استان (مرداد1393- شهرکرد)

  دیدار دکتر مهرمحمدی با استاندار چهارمحال و بختیاری (مرداد1393- شهرکرد)

 • ساختمان آموزشی پردیس

  ساختمان آموزشی پردیس

  ساختمان اداری پردیس

  ساختمان اداری پردیس

  نمازخانه و مرکز فرهنگی امام محمد باقر(ع)

  نمازخانه و مرکز فرهنگی امام محمد باقر(ع)

  سالن غذا خوری

  سالن غذا خوری

  سایت رایانه شماره 1

  سایت رایانه شماره 1

  ساختمان آموزشی پردیس

  ساختمان اداری پردیس

  نمازخانه و مرکز فرهنگی امام محمد باقر(ع)

  سالن غذا خوری

  سایت رایانه شماره 1

 • همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

  همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

  همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

  همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

  همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

  همایش معاونان آموزشی (مرداد1393- شهرکرد)

 • جلسه ی داوران بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجومعلمان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

  جلسه ی داوران بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجومعلمان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

  بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

  بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

  جلسه ی داوران بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجومعلمان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

  بیست و چهارمین جشنواره فرهنگی دانشجویان سراسر کشور(شهریور1393-فرخ شهر)

 • افتتاح دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (آبان 1393-پردیس بحرالعلوم شهرکرد)

  افتتاح دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (آبان 1393-پردیس بحرالعلوم شهرکرد)

  افتتاح دفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (آبان 1393-پردیس بحرالعلوم شهرکرد)